Duurzaam ondernemen doe je voor de toekomst. Maar hoe duurzaam onderneemt de branche die met de toekomst werkt?

De afgelopen maanden deden bijna honderd aanbieders van kinderopvang mee met De Groene Giraf, de stimuleringsprijs voor meer duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in de kinderopvang. Door de checklist duurzame kinderopvang in te vullen ontdekten ze zelf hoe duurzaam ze presteren én waar nog duurzame mogelijkheden liggen. Op deze Dag van de Duurzaamheid maken we de genomineerden voor een Groene Giraf bekend. 

In de categorie Kinderdagverblijven zijn genomineerd:

  • Kinderdagverblijf De Kroost (Zeist)
  • Kinderdagverblijf De Geheime Tuin (Zeist)
  • Kinderopvang ‘t Hummelhuus (Oudehorne)

 

in de categorie Buitenschoolse Opvang:

  • Kiddo Care (Hedel)
  • Keet in de Kerk (Roermond)
  • STRUIN  (Nijmegen)

 

in de categorie Grote(re) Kinderopvangorganisaties:

  • KID kindercentra (Dongen)
  • Kinderopvang Humanitas (Landelijk)

Opvallend was het grote kwaliteitsverschil in de categorie Grote(re) Kinderopvangorganisaties. Bijna twintig grote kinderopvangorganisaties vroegen de checklist duurzame kinderopvang aan, maar slechts een handje vol durfde het ook daadwerkelijk aan om hun prestaties door de jury te laten beoordelen. De organisatie besloot slechts twee organisaties met een nominatie te belonen. Ilse Vlaming, initiatiefnemer en organisator van De Groene Giraf: “Wat opvalt is dat de ondernemer met een of twee vestigingen zich echt met duurzaam ondernemen onderscheidt. Ze ondernemen duidelijk duurzaam vanuit een ideaal, een visie. Grote(re) Kinderopvangorganisaties hebben meer moeite om duurzaamheid een plek in hun organisatie te geven. Verschillende grote kinderopvangorganisaties hebben aangegeven de checklist duurzame kinderopvang van De Groene Giraf te gebruiken als startpunt en als instrument om duurzaamheid een plek te geven in pedagogiek en bedrijfsvoering. Als initiatiefnemer ben ik blij dat De Groene Giraf duidelijk in een behoefte voorziet. Duurzame ontwikkeling wordt ook in de kinderopvang een steeds belangrijker onderwerp.”

 

Procedure
De genomineerden ontvangen binnenkort een delegatie van de jury op locatiebezoek. Vervolgens vindt begin november het juryoverleg. In de jury zijn vertegenwoordigd: BOinK, het Waarborgfonds Kinderopvang, Veldwerk Nederland, Urgenda, TreeVelop, de winnaars van vorig jaar (2Samen uit Den Haag, Ons Kindercentrum uit Culemborg en De Tweeling Kinderopvang uit Nijmegen) en plan d. (organisatie, juryvoorzitter). Half november ontvangen de drie koplopers in de branche een uniek kunstwerk van De Groene Giraf.

 

Duurzame kinderopvang is … 
In de opvang bewust dingen doen en laten in het belang van het milieu, de natuur en het kind zodat zij opgroeien tot gezonde, (zelf-)bewuste, verantwoordelijke en evenwichtige mensen die met respect omgaan met zichzelf, elkaar, de natuur en hun omgeving. Aanbieders van duurzame kinderopvang denken bewust na over de impact die de inkoop van materialen en middelen hebben op de omgeving en het kind. Duurzame kinderopvang gaat over: natuurbeleving, (op)voeding, inkoop, onderhoud en bouw, gebruik van natuurlijke (speel)materialen en als organisatie je best doen om energie, water, afval en grondstoffen te besparen.